COMPLETUL DE  ȚUICĂ | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

COMPLETUL DE  ȚUICĂ

 

Cel mai de calitate complet dețuică (pentrurachiu de fructe) este produs de "SD-Duvančić", un instrument suplimentar inevitabil pentru o bună coacere alțuici de casă.

 

COMPLETUL DE ȚUICĂ CONȚINE:

 

  1. Instrument pentru citirea alcoolului, respectiv alcoolmetrul, este un dispozitiv care se folosește pentru a determina volumul (în procente), proporția de alcool din amestecul de alcool cu apă, și în băuturile de alcool limpede.

Va fi util la coacerea (distilarea) țuici și urmărirea creșterii ponderii alcoolului (tăria de țuică). De asemenea, ajută și la re-coacerea țuici  (a doua distilare), atunci când doriți să corectați deficiențele eventuale la parfum și culoare, sau la diluție de țuică moale înainte de re-distilare.

 

  1. Indicatorul de fermentare a tescovinei este utilizat pentru a determina sfârșitul fermentării tescovinei de fructe (cârlig?). Pentru coacerea țuicieste necesar ca întreaga cantitate de zahăr să se fiarbă în alcool, deoarece în cazul în care tescovina nu a fermentat pe deplin, vom obține mai puținățuică. Rachiurile care sunt coapte imediat după terminarea fermentării sunt mai calitative. Citirea valorii de zahărului la indicatorul în grade Oechsle trebuie să fie ˚0e.

 

U ponudi imamo
Articol Prețul cu TVA
Completul de țuică       950,00

 

INDICATORUL DE FERMENTARE A TESCOVINEI

 

■ ■ ■ De ce este important să se determine sfârșitul de fermentare la tescovina de fructe?

Înainte de a începe cocerea țuici, este necesar ca tot conținutul de zahăr din tescovină să fermenteze în alcool. În cazul în care tescovina n-a fermentat, vom obține mai puținățuică.

Testeleștiințifice au arătatcămomentul de distilare a tescovinei de prune fermentatăafecteazăîn mod semnificativcalitatea de rachiu. Țuicile ulterior distilate din tescovină au avut o compozițiechimicămaiproastă, și aufost evaluate cu note maimicipentru gust, față de celecare au fostdistilateimediatdupăterminareafermentațieialcoolice. Prinurmare, estenecesarsă se determine momentulpotrivit de sfârșit al fermentăriitescovinei de fructe.

 

■ ■ ■ Cumsăluați o probăpentrumăsurarea?

Tescovinadintr-un vas trebuieamestecată.Luați o cantitate de 1/2 litriși o filtrați (strecurăți).Filtrarea are scopul de a separapărțilesolide ale tescovineișiparticulelegrosiere ale sedimentului, de partealichidă. Cantitatea de zahăr se testeazăînaceastă parte lichidă a tescovinei.

Lichidulstrecurattrebuiesă fie bine scuturat, pentru a eliberadioxidul de carbon, care a format o spumășieliberăbulele de gaz. Se toarnăîncetlichideleîntr-un pahar de laborator (mensură) de aproximativ 500 ml.

 

■ ■■ Cum să măsoară zahărul din probă?

Indicatorul uscat,  ținându-l de capătul îngust, coborâm în lichid. El trebuie să fie liber, să plutească într-un cilindru gradat (să nu atingă partea de jos și pereții mensurei). Se așteaptă până când indicatorul se liniștește deplin (pe pereții lui nu trebuie să existe bule de aer).

Linia ochiul trebuie să fie la nivelul suprafeței lichidului

Pe scara de hârtie citiți valoarea măsurată  în gradele °Oe lui Oechsle (pe o scară de la 0-40).

Indicatorul de fermentare a tescovinei  este calibrat la 20 °C. Dacă temperatura fluidului se abate de la 20 °C, corectarea citirii se face pe felul următor:

- pentru fiecare 1 °C peste 20°C, la valoarea citităse adaugă 0,2 °Oe

- pentru fiecare 1 °C sub 20°C,  din valoarea citită  se scade 0,2 °Oe

 

a

 

Încazulîn care valoriiletescovineifermentatesunt situate înafaraacestorintervale, atunciînseamnăcăfermentația nu a fostefectuatăpână la sfârșit.

 

■ ■ ■ Controlulsuplimentar al fermentăriitescovinei se poate face șiînmodulurmător:

Când am făcut o măsurareaașa cum s-a descrismaisus, se toarnă o jumătate de litru de lichidîntr-o sticlă de aproximativ 0,7 l (poate fi folosităși o sticlă de vin, sau de asemenea) șiadaugăm 5 grame de drojdie de panificație, șibinescuturăm. Închidemsticla cu un tampon de bumbacși o lăsăm la temperaturacamerei (20-25 °C). Peparcursulurmătoarelordouăzile, din cândîncândamestecăm, asigurându-ne  să nu fie scurgeri de lichid. Dupădouăzile,  acestlichid din nou se toarnăîntr-un pahar de laborator (mensură), așteptămpentrucaacestasă se stabilească, șimăsurăm cu indicatorul. Dacăvomobțineaceeașivaloarecași la prima măsurare, înainte de adăugarea de drojdie, fermentareaalcooluluiesteterminatășiputemîncepedistilarea. Încazulîn care măsurareaindică o valoaremai mica, înseamnăcăfermentarea nu esteterminatășicătrebuiesămaiașteptăm cu distilarea. Cu drojdianoi am stimulatfermentarea ,pentru a vedeadacă a rămasrestul de zahărnefermentatîntescovină.