MUST-METRU | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

MUST-METRU

Ceamaiînaltăcalitate de must-metri, suntproduse de "SD-Duvančić", instrumentesuplimentareinevitabilepedrumuldvs.spre un vin bun, țuică.

Must-metru se utilizeazăpentrudeterminareacantității de zahărîn must șiîn tescovină.

U ponudi imamo
Articol Prețul cu TVA
Must-metruluiOechsle       500,00 

 

 

Instrucțiune de utilizare a alcoolometrului

■ ■ ■ Prntruceservește must-metrul?

Must-metruesteutilizatpentru a determinacantitatea (procentele) de zahărîn must. Contorulfuncționeazăpebazadensității a mustului.

Măsurarea precisă a cantității de zahăr în must este necesară pentru a se urmărigradul de  maturitate a strugurilor și a se determina începutul recoltei. Cu zece zile înainte de recoltarea planificată, se poate începe cu primele măsurăriale cantității de zahăr în struguri. Din diferite părți ale viei, adunați 2-3 kilograme de struguri, stoarceți mustul prin tifon și măsurați cantitatea de zahăr. Procedura trebuie repetată de câteva ori (o dată la trei zile) și în cazul în care conținutul de zahăr a încetat să crească, a sosit timpul pentru recoltă.

Cu ajutorulcontorului, pebazacantității de zahăr din must, putețiaproximativprevedeavolumul de alcoolînvinulviitor. Acestemăsurărisuntimportanteînproducția de vin. De fapt, înaniiîn care n-au fostsuficientezile de soare, struguri n-au pututrealizaunprocentsuficient de zahăr. Înacestcaz, înconformitate cuLegeaprivindvinul,estepermisăîndulcireamustului cuzahăr. Cantitateamaximăpermisă de zahăreste de 3,4 kg la 100 de litri de must.

■ ■ ■ Cum să utilizați contorul pentru must?

Este foarte important ca contorul pentru must să fie curat. Resturile de zahăr uscat pe contor schimbă greutatea lui și influențează la precizia de măsurare.

Contorul pentru must și mensura (cilindrul gradat), înainte și după utilizare, trebuie să fie spălați bine, cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale și curată.

În primul rând, stoargeți mustul prin tifon, pentru a îndepărta impuritățile care afectează densitatea mustului. Turnați proba într-un pahar de laborator,acoperiți partea deschisă a mensurii șioscuturați de mai multe ori, pentru a se amesteca bine lichidul. Așteptați ca mustul să se limpezească. Must-metruluscat trebuie încet scufundat în lichid, ținândul de capătul îngust.  Contorul (instrumentul de măsură) trebuie să înoate liber într-un cilindru gradat (să nu atingă fundul sau pereții mensuri). Așteptați până când must-metrulse liniștește deplin (pe pereții lui nu trebuie să existe bule de aer).

Linia ochiului trebuie să fie la nivelul suprafeței lichidului

Pe scara de hârtie citiți valoarea măsurată în gradele lui Oechsle (scala 0-130) sau procentajul aproximativ al volumului de alcool în vinul viitor (scala 6-l5vol.%).

Cu ajutorul tabelului (inclus în Instrucțiunea de utilizare), puteți prevede procentajul aproximativ al volumului de alcool în vinul viitor.

Must-metrul este calibrat la 20 ° C.

 

■ ■ ■  De ce este important să se cunoască temperatura mustului?

Must-metrul este un dispozitiv care funcționează pe principiul densității lichidului. Pe măsură ce lichidul este mai cald, el este mai rar, astfel că contorul de must se scufundă mai adânc. Fluidele rece sunt mai dense, și must-metrul se scufundă mai puțin.

În cazul în care temperatura fluidului deviază de la 20 °C, corectarea valorii citite trebuie realizată după cum urmează:

- pentru fiecare 1 °C peste 20 °C la valoarea măsurată adăugăm 0,2 °Oe

- pentru fiecare 1 °C sub 20 °C, din valoarea măsurată scădem 0,2 °Oe

Exemplu: Dacă la must-metruațicitit 82 °Oe la 28 °C, la valoareacitităadăugați (8 * 0.2) 1.6 °Oe, ceeaceînseamnăcăvaloarearealăeste de 83.6 °Oe.

Cantitatea de zahărîn must și vol.% de alcoolînvinulviitor, putemciti din tabelulanexat.

Pentruamăsuravol% de alcoolînvinulfinit se poateutilizaprodusulnostru – VINOMER.

a