INDICATORUL DE FERMENTARE A TESCOVINEI („CÂRLIG“) | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

INDICATORUL DE FERMENTARE A TESCOVINEI („CÂRLIG“)

Indicatorii, cei mai de calitate, pentru fermentarea fructelor din tescovină, produse de "SD-Duvančić", sunt instrumente suplimentare inevitabile pentru coacerea unei bunețuici de casă

Indicatorul de fermentare a tescovinei este utilizat pentru a determina sfârșitul fermentării tescovinei de fructe („cârlig“?). Pentru coacerea țuici este necesar ca întreaga cantitate de zahăr să se fermenteze în alcool, deoarece în cazul în care tescovina nu a fermentat pe deplin,obținem mai puținățuică. Rachiurile care sunt coapte imediat după terminarea fermentării sunt mai calitive. Citirea de valoare a indicatorului de zahăr în gradele lui Oechsle trebuie să fie˚0e.

U ponudi imamo

Articol

Prețul cu TVA

Indicatorul de fermentare a tescovinei

750,00


   INDICATORUL DE FERMENTARE A TESCOVINEI

■ ■ ■ De ce este important să se determine sfârșitul de fermentare la tescovina de fructe?

Înainte de a începe cocerea țuici, este necesar ca tot conținutul de zahăr din tescovină să fermenteze în alcool. În cazul în care tescovina n-a fermentat, vom obține mai puținățuică.

Testeleștiințifice au arătatcămomentul de distilare a tescovinei de prune fermentatăafecteazăîn mod semnificativcalitatea de rachiu. Țuicile ulterior distilate din tescovină au avut o compozițiechimicămaiproastă, și aufost evaluate cu note maimicipentru gust, față de celecare au fostdistilateimediatdupăterminareafermentațieialcoolice. Prinurmare, estenecesarsă se determine momentulpotrivit de sfârșit al fermentăriitescovinei de fructe.

 

■ ■ ■ Cumsăluați o probăpentrumăsurarea?

Tescovinadintr-un vas trebuieamestecată.Luați o cantitate de 1/2 litriși o filtrați (strecurăți).Filtrarea are scopul de a separapărțilesolide ale tescovineișiparticulelegrosiere ale sedimentului, de partealichidă. Cantitatea de zahăr se testeazăînaceastă parte lichidă a tescovinei.

Lichidulstrecurattrebuiesă fie bine scuturat, pentru a eliberadioxidul de carbon, care a format o spumășieliberăbulele de gaz. Se toarnăîncetlichideleîntr-un pahar de laborator (mensură) de aproximativ 500 ml.

 

■ ■■ Cum să măsoară zahărul din probă?

Indicatorul uscat,  ținându-l de capătul îngust, coborâm în lichid. El trebuie să fie liber, să plutească într-un cilindru gradat (să nu atingă partea de jos și pereții mensurei). Se așteaptă până când indicatorul se liniștește deplin (pe pereții lui nu trebuie să existe bule de aer).

Linia ochiul trebuie să fie la nivelul suprafeței lichidului

Pe scara de hârtie citiți valoarea măsurată  în gradele °Oe lui Oechsle (pe o scară de la 0-40).

Indicatorul de fermentare a tescovinei  este calibrat la 20 °C. Dacă temperatura fluidului se abate de la 20 °C, corectarea citirii se face pe felul următor:

- pentru fiecare 1 °C peste 20°C, la valoarea citită se adaugă 0,2 °Oe

- pentru fiecare 1 °C sub 20°C,  din valoarea citită  se scade 0,2 °Oe

a

Încazulîn care valoriiletescovineifermentatesunt situate înafaraacestorintervale, atunciînseamnăcăfermentația nu a fostefectuatăpână la sfârșit.

 

■ ■ ■ Controlulsuplimentar al fermentăriitescovinei se poate face șiînmodulurmător:

Când am făcut o măsurareaașa cum s-a descrismaisus, se toarnă o jumătate de litru de lichidîntr-o sticlă de aproximativ 0,7 l (poate fi folosităși o sticlă de vin, sau de asemenea) șiadaugăm 5 grame de drojdie de panificație, și bine scuturăm. Închidemsticla cu un tampon de bumbacși o lăsăm la temperaturacamerei (20-25 °C). Peparcursulurmătoarelordouăzile, din cândîncândamestecăm, asigurându-ne  să nu fie scurgeri de lichid. Dupădouăzile,  acestlichid din nou se toarnăîntr-un pahar de laborator (mensură), așteptămpentrucaacestasă se stabilească, șimăsurăm cu indicatorul. Dacăvomobțineaceeașivaloarecași la prima măsurare, înainte de adăugarea de drojdie, fermentareaalcooluluiesteterminatășiputemîncepedistilarea. Încazulîn care măsurareaindică o valoaremai mica, înseamnăcăfermentarea nu esteterminatășicătrebuiesămaiașteptăm cu distilarea. Cu drojdianoi am stimulatfermentarea ,pentru a vedeadacă a rămasrestul de zahărnefermentatîntescovină.