CAZAN DE ȚUICĂ - MODEL PRACTIC od 80l | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

Cazane distilerii de la 80 lit

CAZAN DE ȚUICĂ - MODEL PRACTIC od 80l

Video
Galerija
od 83000 din

Acestgrup de produse include cazanepentruțuică, proiectatepentruproducțiacasnicășiproducția de rachiuîncantitățimedii.

Soluțiamodernătehnologicăde golire - ejecțiatescovineiprinrobinet cu bilă, este o caracteristică de bază amodeluluiPractic. Golireacazanului se facefoarte rapid, ușorșicu  controlcomplet.

Se producînversiune cu saufără mixer.Ușor de preparatși de lucrat.Este suficientădoar o singurăpersoanăînprocesul de coacereațuicii.Ușor de transportatșidistilareapoate fi realizatăpesuprafețefoartemici.

În plus, putețicomandauncilindru de cupru in loc de spirală, mixer electric șialtele. De asemenea, oferimcliențilornoștriposibilitatea de a-șicreapropriilelorcazanepentruțuică, oferindu-le libertateadeplină cu privire la alegereagrosimiimaterialului, precumșimultealtecaracteristici.

Toatepărțiledispozitivului, care vin în contact cu masa de fructefermentateșicu aburi, sunt fabricate din cupruelectrolytic, cu o puritateridicată (99,99%). Acest metal estefoarte bun conductor de căldură, rezistent la aciziorganiciconținuțiîntescovinășiefectueazăpozitivasupragustuluișimirosului de distilat.

Din acestmotiv, produseledistilateobținuteîncazanelenoastre, au unmirosși gust maicurat, și din eleapareceamaiînaltăcalitate de țuică de casă.

Cazan de cupru

Cazanuleste un vas instalatpe camera de ardere, în care se fierbemasa de fructe. În mod tradiționalestefabricat din cupru.Caracteristica de bază a acestorcazaneestesupapă cu bilăîncorporată ladeschiderea de descărcare, ceeacepermite o manipularemaiușoară. Golireacazanului se face foarte rapid, ușorșiînorice moment se poateopriprinrotireapârghieipe o supapă cu bilă.

Pentru a preveniardereatescovinei, am prevăzutdouăsoluții:

Prima opțiuneeste un cazanpentruțuicăfărămestecător.Acest tip de cazan are incorporată o inserție de cupru (grilă), care previnecontactulelementelorsolide din tescovină cu fundulcazanuluiși, prinurmare, ardereaconținutului din cazanîntimpuldistilării – recomandămacestecazanepentruredistilare.

Cea de a douaopțiuneestecazanulcu un mestecător. Acest tip de cazan are încorporatun mixer manual sau un mixer electric. Mestecătorulesterealizat din elemente de alamăși de oțelinoxidabil, rezistente la efecteleacizilororganici care se găsescîntescovină. Prinrotireamânerului, mixerulprevine, înprimulrând, arderea; contribuie la încălzireamaiuniformăși reduce spumareatescovineiîntimpulprocesului de distilare, adică de coacere a țuici. Este necesarărotireamixerului, din timpîntimp, la fiecare 5-6 minute, de câtevaori.Prinrotireamixerului, riscul de arderedevineaproape inexistent.

Coperta (Capac)

Capaculacoperăcazanulpentruțuică, el primeștevapori de alcool din tescovina care clocotește, pe care-itransferă (aceștivapori), într-o anumitățeavăpentruaburi, respectiv “lulă“. Acestaestefabricat din tablă de cupru de înaltăcalitateși are o formă de pară. Pecapacesteinstalat un termometrubimetalic, cu care săurmăreștecreștereatemperaturiiîncazan. Legăturadintrecapacșicazanesterezolvată cu un sistem de etanșare cu apa.

Camera de ardere

Este completfabricată din tablă de cazan, cu marginiarmate, ușișiscrumieră.Postatăpetreipicioare, care daustabilitateanecesarăcazanului.Vopsită cu lac rezistent la foc.

Conducta de aburi(“Lulă“)

Conducta de aburi, respectiv“Lulă“, este țeava care leagăcapaculcazanului cu răcitorul. Realizată din țeavă de cupru Ø40,easerveșteca o pre-răcire, în care vaporiiîncepsă se răcească. Legăturadintrețeava“Lulă“ cu cupola cazanuluișirăcitorulesterezolvată cu un sistem de etanșare cu apa.

Răcitor (Tăbârca)

RăcitorsauTăbârcaeste un vas de apăfabricat din tablă de oțelzincatsau de inox, cu volumul de 330 de litri. ÎnTăbârcăesteinstalatățeava de cupru, îndoităîn mod spiral cu 5 filete.Potrivitclientului, înrăcitorpoate fi instalatuncilindru, respectiv“kiler“.

placanje cek
dostava
garancija
sertifikat
sertificat

Komplet kazana za pečenje rakije sastoji se od: